Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (2017)
7.1

Đạo diễn: Lộ Dương

Diễn viên: Trương Chấn, Dương Mịch, Lôi Giai Âm, Lý Viện...


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Thời Minh, niên hiệu Thiên Khải năm thứ 7. Thẩm Luyện là người của Bắc trấn Ty Cẩm Y Vệ, trong một lần công cán tảo trừ loạn đảng, đã ra tay giết đồng liêu là Lăng Vân Khải để diệt khẩu cho vụ việc mình đã cứu họa sư Bắc Trai. Từ đó về sau, một mặt Thẩm Luyện phải lo thoát khỏi sự nghi ngờ, chất vấn, điều tra của Lục Văn Chiêu, Bùi Luân; mặt khác lại chịu sự chi phối của một nữ nhân huyền bí phải đi đốt Kho Án kiện của Cẩm Y Vệ. Bị cuốn vào vòng loạn thế đó, Thẩm Luyện và Bắc Trai lại sa vào hố sâu tình ái, càng muốn dứt bỏ lại càng lún sâu! Nhưng mà toàn bộ sự việc, đều do một kẻ bí mật đứng phía sau sắp đặt. Một âm mưu cực đại được âm thầm bố cục cho việc chính biến. Chúng sinh như con sâu cái kiến trong Tu La trường này...
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
24.000 trwng_tamphong
24.000 trwng_tamphong