Beverly Hills Cop II (1987)
6.2

Đạo diễn: Tony Scott

Diễn viên: Eddie Murphy, Judge Reinhold, Jürgen Prochnow


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 nickytun