Apocalypto (2006)
7.8

Đạo diễn: Mel Gibson

Diễn viên: Gerardo Taracena, Raoul Trujillo, Dalia Hernández


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Nomad
23.976 Nomad