八佰 - TÁM TRĂM (2020)
7.0

Đạo diễn: Quản Hổ

Diễn viên: Hoàng Chí Trung, Trương Tuấn Nhất, Âu Hào, Khương Võ, Trương Dịch


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Tháng 19/1937, sau hội chiến Tùng Hộ, trung đoàn 524, thuộc sư 88 Quốc dân Cách mạng Quân (Trung Hoa Dân Quốc), trung đoàn trưởng Tạ Tấn Nguyên nhận một mệnh lệnh nguy hiểm, cùng 400 binh lính còn lại (để gây tiếng vang bên ngoài nên nói có tổng cộng 800 binh lính, sử học gọi là “Tám tram chiến sĩ”), cố thủ nhà kho Tứ Hàng, Áp Bắc, Thượng Hải.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Altair