Conte bị dọa giết nên chắc cũng sợ rồi, nghe nói đang cân nhắc lại vị trí của ḿnh . Để xem sắp tới đá với Anh sao, Harry Kane đang thách thức cả châu Âu .