chắc độ này anh em rảnh nhiều chú Ngỗng đừng có đổ tội cho anh như bác Nghĩa - trùm dịch các phim bị cancel nha