Quote Originally Posted by hunterno13 View Post
Đồng chí này hỏi cho có. Từ lúc hỏi đến giờ chưa quay lại diễn đàn và invite cũng đă hết thời hạn từ lâu.
Như đă nói ở trên có nhu cầu cần hăy xin, ko xin cho có => Ban nick PĐV 1 tháng.