Xin chào phudeviet.org.
Vui ḷng cho tôi hỏi, trường hợp tôi có nhu cầu dịch phụ đề có tính chi phí, th́ tôi sẽ liên lạc với phudeviet như thế nào?
Xin nói rơ, là trường hợp dịch phụ đề số lượng nhiều và chỉ dịch theo yêu cầu.
Xin cám ơn,
Trân trọng,
oanhp101102