Giờ xi tor ở vietnam chắc tốt nhất, ko th fshare để tải phim, torrent giờ giữ seed thấy hơi nản nhỉ.