trang ny hnh như anh c rồi, m dek seed được :th_94: