Bỏ 1 thời gian, vo dng lại, vẫn ok. Chỉ cần chịu kh cắm seed để giữ ratio th cũng ổn.