Ci hủ nữ đ l bnh thường thi bc Trai Gi X Tin ơi. N l tro lưu đ c từ lu tại cc nước Nhật Bản, Trung Quốc, nhưng mấy năm gần đy mới rộ ln ở Việt Nam. Cc em đọc qu nhiều truyện, xem...