Gởi Trai Gi X Tin,

Nhn bạn hỏi ti thấy chuyện ny lu rồi, nn copy về cho bạn đọc để hiểu r nguồn gốc nha.Đọc thm: https://vi.wikipedia.org/wiki/Fujoshi