Chào mấy bồ, :":o ḿnh tiếng Anh cũng khá, tiếng Việt th́ chắc cũng ok. Là mem mới toe luôn. Hi vọng được học hỏi nhiều từ mọi người.
Skype: my.black.sector
Facebook: Đóng cửa
Đt: 01664314779