C mấy tnh tiết giống ci ny, cn lại th khng giống lắm :v
http://www.imdb.com/title/tt0120324/


https://www.youtube.com/watch?v=_TXB2qTJMRE