Em có vài câu hỏi về phụ đề phim bác nào biết cho e xin ư kiến với ạ
Cứ mỗi đợt t́m được phim hay là lại lên google search edit sub song ngữ nhưng lần nào cũng mất cả buổi mà không được nên lên đây...