haizz, my nh ko đnh được, ko th cũng tranh thủ kiếm pts event rồi, chn qu :v