Search:

Type: Posts; User: mp3sony

Search: Search took 0.02 seconds.

 1. View Post

  Ḿnh bổ sung thêm bản do ḿnh biên tập và sync lại ở post 1, firefly04 xem thử nhé. Những ǵ ḿnh biên tập lại là theo ư kiến và cách dịch cá nhân chứ không có ư ép mọi người phải theo phong cách đó....
 2. View Post

  Dịch sát tiếng Anh không hẳn là câu dài. Anh thấy em dịch còn sử dụng văn nói nhiều, chưa chú ý theo phong cách văn viết, ví dụ như câu "cuốn nhật ký hiện nay đang ở...", đã...
 3. View Post

  Thực ra cách dịch như thế nào là tuỳ phong cách mỗi người thôi. Theo ư ḿnh th́ hay nhất vẫn là bám sát nguyên gốc tiếng Anh, chỗ nào mà không thể dịch thuận theo tiếng Việt th́ mới chế biến ra một...
 4. đang check sub Atlantis như lời firefly04 nhờ,...

  đang check sub Atlantis như lời firefly04 nhờ, vài nhận xét bước đầu như sau:
  - văn phong tốt, sử dụng từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu
  - dịch không sát nguyên gốc lắm, có vẻ firefly04...
Results 1 to 4 of 4