Xin php được xa bản sync của bc sobisvn v cũng đ c bản HDTV của bc mp3sony được QC lại chuẩn hơn. Cảm ơn b con đ lm sub cho bộ hoạt hnh ni nhiều ny :D