Giờ mới biết c vụ ny :3.

Steam: http://steamcommunity.com/id/ZenioHP
Skype: hellion_7th

Btw, cần mua Compendium = key hoặc chuyển khoản, anh em no để lại gi hữu nghị zới :x