Hm qua hnh như thm Vidal ngắc nữa rồi.
Juve đợt ny ko thắp hương=))=))=))