Conte bị dọa giết nn chắc cũng sợ rồi, nghe ni đang cn nhắc lại vị tr của mnh :)). Để xem sắp tới đ với Anh sao, Harry Kane đang thch thức cả chu u :)).