Đy mới l cu hỏi đng chất của P Đ Việt: sao Bond tiếp theo ko phải l gay nhỉ? =))