Search:

Type: Posts; User: Leaf

Search: Search took 0.02 seconds.

 1. View Post

  Đă xem phần 1 2 của phim này rồi th́ phải xem nốt các phần c̣n lại, không th́ ṭ ṃ muốn chớt :((
 2. View Post

  khi xem anime th́ tốt nhất là xem sub, nghe dub khó chịu lắm, không có ngữ cảm, và phần lớn english dub toàn là giọng trẻ con, không kham nổi T_T
  Đôi khi tiếng nhật có một số từ không thể thay thế...
 3. View Post

  Nói chung là các tập hơi phi bị logic, gần như không liên quan đến nhau :))))
 4. View Post

  Harley Quinn của 9gager đâu :((
  will smith lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện :D
Results 1 to 4 of 4