Mới xem hm nay, chưa thể ni l xuất sắc nhưng cũng đng để gọi l rất tốt.
Rất ấn tượng về mặt cốt truyện, phim xy dựng một hnh mẫu l tưởng cho một clich đng kiểu Disney: Một nng cng cha...