^
^
Cũng thích âm thanh nhưng ḿnh thích anna hơn. Dễ thương quá :o