Search:

Type: Posts; User: angel_of_dead

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. View Post

    congdien91 Vừa đi hỏi các chuyên gia th́ họ bảo film này khá giống một film Pháp (Không phải Nga).

    Rất có thể là phim này-->The Nest 2002 (Đọc Plot ở wiki thấy hơi giống thôi)
    ...
  2. View Post

    Chiếu trên TV mà film Nga. Bù trừ đi th́ khoảng film ra mắt là năm 2002. :-?
Results 1 to 2 of 2