ḿnh làm mấy chục năm trời mà giờ mới biết là sao :th_60: