Một h́nh ảnh trong phim Jupiter Ascending gói gọn cả phong trào đang lan rộng trong ngành công nghiệp phim mấy năm nay.
Đó là, sự hiện diện khắp nơi của tông màu xanh – cam.

...