Search:

Type: Posts; User: angel_of_dead

Search: Search took 0.01 seconds.

 1. Cập nhật, bổ xung nhưng điều cơ bản về lốp cho...

  Cập nhật, bổ xung nhưng điều cơ bản về lốp cho cc bạn. :D
  Hm nay xem vng phn hạng diễn ra trong điều kiện mưa gi ở Thượng Hải mới nhớ ra :))
 2. View Post

  Một số điều luật mới sẽ chnh thức được p dụng từ năm 2014:

  1. Luật điểm phạt. Nếu 1 tay đua bị phạt đủ 12 điểm th chặng tiếp theo sẽ bị cấm đua v 12 điểm đ sẽ được xa để tnh lại từ đầu....
 3. View Post

  Cng thức 1 (tiếng Anh: Formula One), cn gọi l Thể thức 1 hay F1. Được thnh lập bởi lin đon t quốc tế (Fdration Internationale de l’Automobile hay FIA), cơ quan quản l thế giới về thể thao...
Results 1 to 3 of 3