thanks bạn, mnh m bộ ny lắm may c sub của bạn, chc bạn một ngy vui vẻ