Há há Tài năng của bạn ấy rất là tiềm tàng mà... khó ḷng mà bộc lộ hết :th_120: