Muốn kiếm lượt down th sau khi c sub eng từ 2 đến 3h ra sub Việt th v cng nhiều lun =))