c̣n 5 tập cuối của S01 không thấy ai làm nốt phụ đề việt ngữ vậy . film đang hay