Megashare giờ cũng thấy t người up, lo đặc c acc ln fim mega đ, e xi k.:th_82: