bạn cũng có thể thêm sub bằng cách tải xuống từ công cụ t́m kiếm google và thưởng thức xem phim của bạn với tất cả những sub ngôn ngữ mà bạn muốn thêm vào trong phim của ḿnh ...