Phuli thích Naomi à :shit:, nhắc tới The Ring mới nhớ, hồi xưa xem sợ văi :shit: