Animation tưởng hng của Dreamworks lun, chơi vi 8-} Cn cả ci ty du k hay vua khỉ g đấy cũng ra rạp thng trước nhn ngon lắm, chả b cho ci thời phải đi rip off cả Kungfu Panda :puke!