C̣n tùy là thiết bị của bạn có đọc được file ass không nữa. Chứ không hỗ trợ cũng thua nhé.