Ḿnh không biết hiện lên TV nó sẽ như thế nào. Trên laptop ḿnh coi bằng Media Player Classic MPC-HC, và chỉnh sub bằng phần mềm Aegisub. Phụ đề của ḿnh hiển thị như sau:

...