Cám ơn bác chủ,
nhưng link đă hết hạn, nhờ bác re up hộ,
cám ơn bác