Search:

Type: Posts; User: phongtinh

Search: Search took 0.01 seconds.

 1. View Post

  Cần chiểm ngưỡng h́nh 2 người nuke không, post luôn :))
 2. View Post

  Tuy bác Phong có việc bất khả kháng không tới được nhưng c̣n anh sao bể kèo được gnol, có nhiêu làm nhiêu chứ (quá hùng hậu, tới 3 móng). Hehe! Lần này báo cáo có thêm tin tức mới lạ về quán 1B Thích...
 3. View Post

  Mấy mem nào ở HCM có tinh thần ăn nhậu (khỏi cần nhậu, ăn thôi cũng được :))), có tinh thần ham dzui th́ nhào vô nha, trước lạ sau quen.
 4. View Post

  C̣n hoquoctri với thằng Gấu panda đâu? Ah! yaua121, Altair ǵ nữa. Tag nhiều vô, đi được nhiêu đi :)) Mợ tên truc_luoichi bạn ḿnh đưa vợ về quê đẻ rùi mai mới vô nên kèo này thúi hẻo. Kaka!
Results 1 to 4 of 4