Oldboy vô địch, phim hay nhất của Hàn Xẻng mà ḿnh từng được xem. Xuất sắc về mọi mặt, có điều là nội dung bệnh hoạn quá