Ci ny tựa trn truyền hnh l tr chơi tr no đng ko nhỉ :-?