Search:

Type: Posts; User: skank2906

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. [Đ NḤN] View Post

    Cho mnh tham gia series ny được khng. M sub ci ny l dịch từ sub Anh hay ngồi nghe dịch lại vậy. Cm ơn :D
  2. [Đ NḤN] View Post

    N l một ci chương trnh m n đưa ra mấy ci tnh huống nguy hiểm như kiểu : rắn cắn, tai nạn xe hơi, bị phỏng, t xuống nước th phải lm g kiểu kiểu như vậy. Rồi n đưa ra 2 hay 3 cu trả lời...
  3. [Đ NḤN] View Post

    M thch series ny lắm nha. Với lại Do or Die nữa. Của Discovery Channel th phải :D
Results 1 to 3 of 3