phim ny hồi đ coi của Tifa A4vf, tiếc l chỉ xem dc 9 ep, cn lại ghiền wa nn nhai eng lun :p

Phim hay v troll ko thể đở =]]

Giờ thấy lo Pike rmk nn cũng muốn n lại kỷ niệm xưa :o