Search:

Type: Posts; User: khoinguyen1407

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. [XONG] View Post

    đúng là người dân trong vùng quư ổng nên mới vậy á (mặc dù thư ổng th́ lời lẽ vẫn khó chịu như mọi khi) :)))))))))))

    edit: 2 tiếng nữa mới cho 5* được nha bác :v, bữa e down mà chưa đăng nhập :D
  2. [XONG] View Post

    mới xem xong hôm chủ nhật, công nhận phim hay cộng với bác dịch sub ngôn ngữ đời thường gần gũi. Anw, ông bác Ove may có hàng xóm tốt tính với lại thông cảm cho bác nên hay giúp đỡ nhau, không để...
Results 1 to 2 of 2