Chắc không cần phải giới thiệu với các Bác trong forum này nữa, v́ cái ǵ các Bác cũng biết hết cả rồi. Chỉ Post link ai có nhu cầu th́ kéo nha. Có 1 vài bộ chưa có Bluray th́ thay tạm bằng WEB DL...