- Thực ra, ḿnh không hiểu lắm sao đă lấy sub của ḿnh mà không chịu giữ credit cho ḿnh :confused: Giữ cũng có làm sao đâu mà lại tốn thời gian xóa đi xong mất hết cả uy tín :3