Search:

Type: Posts; User: GreyOne

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. [XONG] View Post

    Thực ra th́ không phải về cái chuyện ăn cắp, bạn nói hơi quá th́ phải :( ḿnh tưởng PDV ḿnh cho download và up lên thoải mái mà, vậy nên cứ down về mà up lên rồi giữ credit, đâu có ǵ đâu :(
  2. [XONG] View Post

    - Thực ra, ḿnh không hiểu lắm sao đă lấy sub của ḿnh mà không chịu giữ credit cho ḿnh :confused: Giữ cũng có làm sao đâu mà lại tốn thời gian xóa đi xong mất hết cả uy tín :3
Results 1 to 2 of 2